Det nærmer seg innflytting…

Det er litt ulikt hvilken dato hver enkelt leietaker har som kontraktstart. Sorgenfriveien 30 har nå fått brukstillatelse med virkning fra 1. juni. Det betyr at vi nå jobber med de siste detaljene før vi tar imot våre første leietakere.

Vi har samlet litt informasjon til deg som er fremtidig leietaker på Nærbyen 24/7.

BILDER AV FELLESAREAL

Beklageligvis ble det noen forsinkelser på ferdigstilling av fellesarealene. Vi fikk en aldri så liten vannskade også, og har ikke fått fotografert fellesarealene slik vi hadde planlagt.

ENDRING GARDINOPPHENG

Vi har besluttet at alle vindu skal få ferdigmontert skinne for gardinoppheng. Skinnen monteres i tak over vindu. Det følger nylonglidere som er ferdig montert på skinnene.

INNFLYTTINGSDATO

Gi oss beskjed på forhånd om når du kommer. Vi er tilgjengelige for å ta imot nye leietakere mandag til fredag 8-16 på driftskontoret på Nærbyen 24/7 (se kart på siste side).

Dersom du ønsker å flytte inn på en annen dato enn den som er satt som kontraktstart så ber vi om tilbakemelding om dette senest en uke før ankomst.

Dersom din innflyttingsdato faller på en helgedag (gjelder ikke ved startdato 24. eller 25. julisamt 1. august) så ønsker vi å gi ut nøkler fredagen før helg. Dette vil ikke føre til ekstra kostnad.

UTLEVERING NØKLER (se kart på siste side)

Fra 1. juni vil vi ha betjent kontor på Nærbyen 24/7 for leietakere som skal flytte inn. Nøkler hentes derfor i administrasjonen som ligger mellom Sorgenfriveien 30 og 32.

Åpningstider innflyttingsommer 2021

Mandag til fredag –kl. 08:00 –16:00

Lørdag og søndag –stengt

Helgen 24. og 25. juli kommer vi til å være tilgjengelig for innflytting kl. 10:00 –15:00.

Søndag 1. august er vi tilgjengelig for innflytting kl. 10:00 –15:00

PARKERING VED INNFLYTTING

Det er ikke tillatt å parkere langs Sorgenfriveien. Dette gjelder også for leietakere som flytter inn (reguleres av Trondheim Parkering).

Parkering er i parkeringsanlegget med innkjøring på nordenden av Kiwi-bygget. Følg skilting for parkering til Kiwi. Det er gratis parkering i 45 minutter. Deretter koster det 35 kr/timeneller 200kr/døgnet.

Innflytting Sorgenfriveien 30A-E

Vi skaffer 3 traller som kan benyttes til å frakte flyttelasset fra garasjen og inn i leilighetskomplekset. Før du kommer deg fra parkeringen og rett inn i Sorgenfriveien 30 må du hente ut nøkkelbrikke. Din nøkkelbrikke benyttes til å åpne døren innerst i parkeringsanlegget (merket «Nærbyen 24/7»).

Innflytting Sorgenfriveien 32A

Ved innflytting sommer 2021 har vi besluttet å anbefale at leietakere kjører opp på torget mellom Kompis og Nærbyen 24/7, og inn på området mellom byggene på Nærbyen 24/7. Inngang med heis til dette bygget er vendt inn mot tunet på området, og det er langt å frakte flyttelasset fra parkeringskjeller.

SJEKK AV DIN BOLIG

Når du mottar nøkkelbrikke vil det bli generert en sjekkliste for din bolig. Logg deg på din bruker hos Frost Eiendom (gjerne benytt appen «Frost Bolig»). Du finner da et varsel om en sjekkliste som skal fylles ut innen 14 dager. Dette er helt nye boliger, men det kan likevel være små skader på overflater eller manglende renhold etter byggeprosess. Vi anbefaler derfor alle å fullføre sjekklisten sin.

RENHOLD BYGG

Det er utført byggvask på leilighetene, og i tillegg leier vi inn et rengjøringsfirma som går over bolig så nært innflytting som mulig.

Uteområdene er planlagt ferdigstilte 1. juli. Det er dessverre varslet en forsinkelse på dette, men det vil ikke ha noen betydning for planlagte innflyttinger. Frem til uteområdet er ferdig vil det være en god del støv i området.

Ved innflytting FØR 1. juli (gjelder kun Sorgenfriveien 30) tilbyr vi å komme på en ekstra vindusvask i juli. Vi varsler innflyttede leietakere om dette på forhånd.

AVFALL

Flytting gir en god del avfall. De nedgravde containerne er på torget mellom bygg 30 og 32. Det er usikkert når disse vil bli ferdigstilt. Inntil dette er klart skal avfall kastes som vist under. Kode på kontainerlås for flytteavfall er 6666.

Inntil ferdigstilling av avfallssystem vil avfall kastes slik vist på kart under.

VELKOMMEN TIL NÆRBYEN 24/7 🙂